Kontrakty

Nasze Kontrakty

Od lat uczestniczymy w przetargach publicznych z dużym powodzeniem. Poniżej niektóre z nich:

 1. Zakończone inwestycje:

  • Remont wewn. instalacji CO w budynku plebanii nr 2 oraz kościoła garnizonowego bud. 4 na terenie kompleksu wojskowego 1533 przy Al. Kopernika 16 w Inowrocławiu'' - 2016 r.

  • Wymiana instalacji sanitarnych dla zadania pn. ,,Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ul. Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie - Etap II'' - 2018 r.

  • Budowa sieci wodociągowej i sieci ppoż z rur PE w zakresie średnic dn110-dn450 o długości około 1 km dla zadania pn. ,,Budowa kolejowego frontu rozładunkowego paliwa lotniczego dla lotniska Chopina w Warszawie wraz z rurociągiem dalekosiężnym'' - 2016 r.

  • Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej z rur PP w zakresie średnic dn200-dn400 o długości około 1 km dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław'' - 2018 r.

  • Budowa sieci ciepłowniczej 2x dn80/160 o długości około 2x 100 m dla zadania 2 ul. St. Leszczyńskiego 47 w Bydgoszczy - 2018 r.

  • Budowa kanalizacji deszczowej z rur PP i PE w zakresie średnic dn315-dn500 o długości około 1 km, na terenie JW w Latkowie - 2016 r.

  • Budowa sieci ciepłowniczej 2x dn80/160 o długości około 2x 350 m dla zadania 67 ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy - 2018 r.

 2. Inwestycje w toku:

  • Budowa kanalizacji deszczowej z rur PVC o średnicy dn315 i długości około 350 m oraz wykonanie przewiertu sterowanego z rury PE o średnicy dn450 o długości około 100 m w ul. Wrzosowej w Żninie (etap I)

  • Przebudowa wewnętrznych instalacji sanitarnych całego obiektu i roboty remontowe wybranych pomieszczeń w budynku dydaktycznym przy ul. Techników 3 w Bydgoszczy

  • Budowa sieci ciepłowniczej o średnicy 2x dn100/200 o długości około 2x 100 m i przyłączy ciepłowniczych o długości 2x dn32/110 o długości około 2x 30 m dla zadania 66 Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych Stary Rynek 18 i 16 w Bydgoszczy